Diforga AB logotype

   Om Diforga StreckkodsscannerSupport


Bevakning Brandskydd Arbetsmiljö Underhåll

 Hemtjänst Paket Service Städning Egenkontroll

Om Diforga

Diforga AB startade 1987-10-01. Sedan dess har vi studerat villkoren och möjligheterna inom säkerhets-området och vår affärsidé är att skapa långsiktiga lösningar inom säkerhet, kvalitet och egenkontroll.

Vårt säkerhetstänkande är baserat på principen:

" An ounce of prevention is worth a pound of cure "

dvs. varje resurs som läggs på förebyggande säkerhetsarbete
är värt sin mångdubbla vikt avseende säkerheten i verksamheten.

Vi arbetar uteslutande med informationshantering och har funnit att säkerhetsarbetet bygger på en standardiserad informationsstruktur med stort informationsflöde från/till olika verksamhetsdelar. Denna nedbrytbara informationsmodell medför att våra informationssystem inte bara lämpar sig för säkerhetsområdet, utan också inom service, fastighetsskötsel, förebyggande underhåll, posthantering, städning, osv.

Förebyggande säkerhet

Allt större vikt läggs idag på tidigt förebyggande säkerhetsinsatser inom verksamheter. I en dynamisk riskmiljö ställs högre krav på precision, tillgänglighet och flexibilitet avseende risk- och säkerhetsinformation från verksamhetens olika delar och funktioner. Enligt vår erfarenhet finns det 3 hörnpelare som utgör grunden för säkerhetsarbetet:

Säkerhetsinformation får Ej lämna verksamheten utan att konsekvenserna är utredda.
► För att kunna budgetera och kontrollera säkerheten, måste den vara definierad, målinriktad och mätbar.
Säkerhetsarbetet är en sammansatt kedja av aktiviteter som är en ständigt återkommande cyklisk process avseende upptäckt, rapportering, utredning, förändring och uppföljning.

Diforga erbjuder hjälpmedel för att hantera detta säkerhetsarbete.

Diforgamodellen - Säkerhetscirkeln

Diforgamodellen Säkerhetscirkeln Diforga AB

Samla in information om nuläget

Manuell och automatisk insamling av säkerhetsinformation inom olika verksamhetsområden. Med DRIFUS görs detta med effektiv, rationell och säker portabel streckkodsteknik.

Analysera informationen

Insamlad information analyseras och systematiseras både avseende enskilda företeelser respektive statistik och trender över gångna perioder. Med DRIFUS erhåller man snabb och enkel hjälp att bygga sin Egen analysmetod och databas, som t.ex. ger svar på att: Brandskyddet har generellt blivit sämre. Det beror på branddörrarna är öppna. Men hos Avd 22 beror det på utplacering av kaffebryggare i lunchrummen. Dock har säkerheten totalt skärps till.

Åtgärda fel & brister

Insamlad och analyserad information kan leda till förändring av det fysiska skyddet, förändring i anläggningen som sådan eller påverkan av organisationen (utbildning, motivering, förändring av rutiner). Med DRIFUS är det enkelt att:

● Samla in information kring fel, brister och incidenter.
● Fördela informationen till olika ansvarsområden.
● Återrapportera åtgärdande av fel och brister.
● Ha kontroll på Ej utförda insatser.
● Skapa underlaget för t.ex. utbildning av personal.
● Ha kontroll över kostnader avseende både utförda respektive planerade åtgärder.

Säkerhetsmedveten personal och säker anläggning

En teknisk lösning ger säkrare anläggning både direkt och indirekt via påverkan av personalens säkerhetsbeteende. Personalens ökade medvetenhet och kompetens medför i allra högsta grad till en säkrare anläggning.

Mätbara förändringar

Med systematisk hantering av säkerhetsarbete i en cyklisk process kan man mäta förändringen i säkerhetsnivån. Med DRIFUS erhåller enkelt information om sådana förändringar avseende:
* Olika fysiska delar i verksamheten.
* Olika verksamhetsområden.
* Specifika komponenter (artiklar, maskiner, anläggningar etc).

Hög säkerhetsnivå - Hög driftsäkerhet

Lönsamheten påverkas i allra högsta grad av att genomföra rätt lösning för ett problem, dessutom utgör en hög säkerhetsnivå en av garanterna för leveranssäkerheten. Med DRIFUS erhåller man hjälpmedlet att:
a Kontrollera och värdera kostnader och konsekvens för att åtgärda fel, brister eller skapa andra förändringar
a Öka informationsflödet i tid och rum med minskad eller liten administrativ insats.
a Med ett och samma system erhålla en samlad bild över hela verksamheten såväl som situationsbeskrivning av enskild företeelse.

Produkter och Tjänster

Standardsystem

DRIFUS (Drift Underhåll och Säkerhet)
DRIKS (Drifus Kundsystem)
DIFTID (system för tidsmätning)
Personalplanering
Care Optimizer

Specialsystem

Ett antal specialutvecklade system mestadels baserade på utnyttjande av streckkodsteknik för rationell och säker informationshantering.

Övrigt

Streckkodsläsare med kringutrustning
Streckkoder
Streckkodsmenyer

Tjänster

Våra tjänster är dels för stöd av de ordinarie produkterna men även för direkta kundprojekt.
Systemering
Programmering
Förstudier och projekteringar
Användarsupport för installerade system
Systemutbildning

Exempel på Företag/Organisationer/Myndigheter...

Som använder DRIFUS för att öka informationen och minska administrationen inom Förebyggande brandskydd, Bevakning, Kvalitetskontroll, Pakethantering (registrering & spårning).

 


BOKA ETT MÖTE så berättar vi mer!

Telefon 040-542 245 (        E-post *       SMS 3

DIFORGA AB | Gamla Trelleborgsvägen 66 | 245 93 Staffanstorp | Facebook

 
Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.

Om du fortsätter så förutsätter vi att du godkänner vår integritetspolicy.


Diforga AB sponsrar
polisidrotten i Skåne